Hjem

Ekstra ordinær generalforsamling.

Da vi mangler 3 bestyrelses medlemmer, som ikke blev valgt på den ordinære generalforsamling, så holder vi igen den 6. marts 2018 kl. 19.00 i cafeteriet i Svebølle Hallen.

Eneste punkt er: Valg til bestyrelsen.

 

 

Vi holder ordinær generalforsamling i Svebølle hallens cafeteria.
Tirsdag den 6. februar 2018 – kl 19.00

Velkommen til Viskinge Gymnastikforenings hjemmeside.

Alle hold starter i uge 36.

Her finder du alle de praktiske oplysninger, i forbindelse med at starte, gå på et hold, kontingent osv.

Det er vigtigt, at ALLE gymnaster bliver korrekt registreret, den første gang de møder op. Som forældre er det dit ansvar at det bliver gjort.

Det er vigtigt, at du læser fanebladet om kontingent. Der er en stramning i år.