Persondata loven

Dataprocedure for Viskinge Gymnastikforening.

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25 maj 2018, ønsker vi hermed at synliggøre vores porcedure.

 

Hold deltagelse:

Når en person indskrives til træmimg i foreningen bliver følgende registreret:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Post nr og by
  • Telefon nr
  • 6 første cifre i cpr

Alle ovennævnte dataer slettes når sæsonen er slut.

Alle oplysninger opbevares, af bestyrelse, på en hensigtmæssig korrekt måde.

Oplysningerne bruges i forbindelse med:

  • Kontingent opkrævning
  • Indberetning af medlemstal til Kalundborg kommune, DGI, DIF

Instruktøren på holdet vil have en seddel med med gymnastens navn og et tlf nr.

Dette bruges til afkrydsning af fremmøde og kontakt i forbindelse med en evt aflysning af træning.

 

Billeder:

Det kan ske, at instruktøren tager billeder på holdet, som i sjældne tilfælde publiceres på vores facebook side. Såfremt man ikke ønsker at blive fotograferet under træning, eller man efterfølgende ønsker et billede slettet, gøres der blot opmærksom på dette til instruktøren eller et bestyrelses medlem.

Til opvisningen tager publikum ofte billeder, nogle af dem deles på vores facebook side. Optræder man på et uønsket billede, så henvend dig og billedet bliver slettet.